ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ  • Ενισχύσεις σε μεγάλα μεγέθη για υψηλή στατικότητα
  • Συνεχόμενο κάσωμα με το κατωκάσι για την αποτροπή προεξοχών
  • θερμοδιακοπή στο κατωκάσι αλουμινίου για ακόμη καλύτερη θερμομόνωση
  • 70 χιλιοστά κατασκευαστικό βάθος για άριστη θερμομόνωση

Prospectus