Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) επιβάλλει στη χώρα μας, νομοθετικά, την υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ,ενεργειακοί επιθεωρητές θα επιθεωρούν παλαιά και καινούργια κτίρια, πιστοποιώντας την ενεργειακή τους συμπεριφορά και κατατάσσοντας τα σε ανάλογες κατηγορίες. Το κούφωμα,που είναι βασικό δομικό υλικό για το οποιοδήποτε κτίριο,πρέπει να μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη απόδοση του κτιρίου.Τα θερμοηχομονωτικά κουφώματα ENERGAL πληρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.